Scooter điện gấp gọn ☘️ XENON X7 350W, ☘️chạy 30km 1 lần sạc, ☘️xe điện cho căn hộ

Scooter điện gấp gọn ☘️ XENON X7 350W, ☘️chạy 30km 1 lần sạc, ☘️xe điện cho căn hộ

XE SCOOTER ĐIỆN-XE ĐIỆN - PIN LITHIUM HONMAKI
Zalo/SMS/Call: 0942.841.727