Gấp gọn tự động, ☘️AK1 350W, ☘️Scooter điện gấp, ☘️chạy 50km 1 lần sạc

Gấp gọn tự động, ☘️AK1 350W, ☘️Scooter điện gấp, ☘️chạy 50km 1 lần sạc

XE TAY GA ĐIỆN-XE ĐIỆN GẬP CAO CẤP
HL & ZALO: 0908.198.078