Scooter điện gấp gọn ☘️ XENON X7 350W, ☘️chạy 30km 1 lần sạc, ☘️xe điện cho căn hộ

Scooter điện gấp gọn ☘️ XENON X7 350W, ☘️chạy 30km 1 lần sạc, ☘️xe điện cho căn hộ

XE TAY GA ĐIỆN-XE ĐIỆN GẬP CAO CẤP
HL & ZALO: 0908.198.078